Mas mailinis sa Pinoy!


Karamihan ng mga lahing supot ay malinis sa katawan. Makikitang mas binibigyan nila ng pansin ang ari sa palagiang pag-ahit ng buhok sa paligid nito at sa pagtakip ng foreskin sa ulo ng ari. Tulad ng eyelids ng mga mata, ang foreskin ay proteksiyon upang mapalaging malinis ang ari laban sa dumi.

Natural at perpektong disenyo ng katawan

Natural at perpektong disenyo ng katawan

Huwag padala sa hiya o tukso, may grupo tayo.

Subscribe to uncircumcisedfilipinos
Powered by groups.yahoo.com

Katotohanan sa larawan

Ang mga larawan dito ay inilathala ng walang malisya o masamang intensiyon, ngunit upang ipagpatotoo na maraming lalaki ang hindi tuli at hindi ikinahihiya and pagiging supot nila at sila ay mas normal at natural.

Pinatutunayan din ng mga lathang larawan ng ilang Pinoy dito na mayron din palang mga Pinoy na supot.