Sa pakikipagtalik, ang foreskin ay sadyang umuurong sulong din sabay sa paggalaw ng pagtalik at ito ay siyang nagpapasarap sa sensasyon ng babae at pina-iigting nito ang masayang pagsasama ng mag-asawa hanggang sa kanilang pagtanda na kung saan nakapagtatalik pa rin sila ng hindi gumagamit ng lubricant o langis. Ang tuling ari ay nangangasgas ng ari ng babae dahil sa friction o pangingiskis.

Natural at perpektong disenyo ng katawan

Natural at perpektong disenyo ng katawan

Huwag padala sa hiya o tukso, may grupo tayo.

Subscribe to uncircumcisedfilipinos
Powered by groups.yahoo.com

Katotohanan sa larawan

Ang mga larawan dito ay inilathala ng walang malisya o masamang intensiyon, ngunit upang ipagpatotoo na maraming lalaki ang hindi tuli at hindi ikinahihiya and pagiging supot nila at sila ay mas normal at natural.

Pinatutunayan din ng mga lathang larawan ng ilang Pinoy dito na mayron din palang mga Pinoy na supot.