supot kabarkada, kapamilya


Sa karamihang bansa, walang tulian.

Supot magpakailanman
Ang hindi marunong lumingon sa pinangalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.
Lahat ng lalaki ay ipinapanganak na supot kaya mahiya ka kung ikaw ay mangungutya sa kanila.

Natural at perpektong disenyo ng katawan

Natural at perpektong disenyo ng katawan

Huwag padala sa hiya o tukso, may grupo tayo.

Subscribe to uncircumcisedfilipinos
Powered by groups.yahoo.com

Katotohanan sa larawan

Ang mga larawan dito ay inilathala ng walang malisya o masamang intensiyon, ngunit upang ipagpatotoo na maraming lalaki ang hindi tuli at hindi ikinahihiya and pagiging supot nila at sila ay mas normal at natural.

Pinatutunayan din ng mga lathang larawan ng ilang Pinoy dito na mayron din palang mga Pinoy na supot.