Ang ulo ng ari ng lalaki ay sadya at karaniwang lumalabas sa supot nito kapag ito ay nakatayo o tumitigas, kaya sa maraming kultura, ang ulo ng ari ay kailangang makita lamang habang nakikipagtalik at hindi dapat kapag hindi nakikipagtalik. Sa kanila, ang ulong walang takip ay bastos at hindi kaaya-ayang tingan lalo na kung ito ay dahil sa tuli. Ang supot na ari ay hindi malaswa at walang malisya makita man ito sa gym, sa beach, sa shower, sa nudist resorts at saan pa man.

3 comments:

Anonymous said...

Nice big boner and ball bag!

pascual tamayao said...

nice one ilove this

pascual tamayao said...

nice one ilove this

Natural at perpektong disenyo ng katawan

Natural at perpektong disenyo ng katawan

Huwag padala sa hiya o tukso, may grupo tayo.

Subscribe to uncircumcisedfilipinos
Powered by groups.yahoo.com

Katotohanan sa larawan

Ang mga larawan dito ay inilathala ng walang malisya o masamang intensiyon, ngunit upang ipagpatotoo na maraming lalaki ang hindi tuli at hindi ikinahihiya and pagiging supot nila at sila ay mas normal at natural.

Pinatutunayan din ng mga lathang larawan ng ilang Pinoy dito na mayron din palang mga Pinoy na supot.