Malinis
Kung ang pagtuli ng lalaki ay para maging malinis ang katawan, hindi ba dapat lahat ng babae ay magpatuli rin tulad ng sa ibang lugar sa Africa at Gitnang Silangan?

1 comment:

Anonymous said...

Should I comment on health, societies customs or chubs´types? I find them, almost all, hot, but I presume they´re not filipinos, except for some, more at right side of the page, where there are certainly lessons on/against circumcision. Certainly there exist several filipinos who look cute, but who knows tagalog or other of the many languages from that country?

Natural at perpektong disenyo ng katawan

Natural at perpektong disenyo ng katawan

Huwag padala sa hiya o tukso, may grupo tayo.

Subscribe to uncircumcisedfilipinos
Powered by groups.yahoo.com

Katotohanan sa larawan

Ang mga larawan dito ay inilathala ng walang malisya o masamang intensiyon, ngunit upang ipagpatotoo na maraming lalaki ang hindi tuli at hindi ikinahihiya and pagiging supot nila at sila ay mas normal at natural.

Pinatutunayan din ng mga lathang larawan ng ilang Pinoy dito na mayron din palang mga Pinoy na supot.